حقیقت های تکان‌دهنده از «فیس‌بوک»

حقیقت های تکان‌دهنده از «فیس‌بوک»

خدا نکند یک پدیده میان مردم تبدیل به مد شود! مد شدن یک پدیده همان و هجوم بخش مشخصی از نسل جوان نیز، همان. همیشه این خطر وجود دارد که یک پدیده بعد از...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي