احکام جدید بازنشستگان تامین اجتماعی 1401

احکام جدید بازنشستگان تامین اجتماعی 1401

بازنشستگان تامین اجتماعی از جمله اقشار آسیب پذیر جامعه هستند که نیازمند نگاه ویژه دولت هستند. این نگاه ویژه به افرایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ۱۴۰۱ بر می گردد. زمان صدور احکام جدید بازنشستگان...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي