دانشمندان وجود حس ششم در انسان را به اثبات رساندند

دانشمندان وجود حس ششم در انسان را به اثبات رساندند

ابهامات زیادی در مورد حس ششم وجود دارد اما به تازگی دانشمندان وجود حس ششم در انسان را به اثبات رساندند دانشمندان در بررسی‌های عملی خود ژنی را کشف کردند که علاوه بر پنج...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي