کنایه حسام نواب صفوی به متهم نفتی

کنایه حسام نواب صفوی به متهم نفتی

همزمان شدن حضور حسام نواب صفوی در دادگاه و حضور متهم نفتی حواشی بسیاری به همراه داشت از جمله اینکه این بازیگر وکیل متهم نفتی است. اما در همین رابطه نواب صفوی کنایه جالبی...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي