جزییات طرح حذف یارانه ثروتمندان

جزییات طرح حذف یارانه ثروتمندان

جزییات طرح حذف یارانه ثروتمندان   رئیس سازمان مدیریت درباره حذف یارانه ثروتمندان گفت:رئیس‌جمهور اجازه نداد مردم رابه‌خاطر محدودبودن اطلاعاتمان بیازاریم، زیرا وقتی کتبی می‌نویسند نیازمندیم، چه اصراری وجود دارد که یارانه‌شان راقطع کنیم....

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي