جاسوسی تلگرام طلایی و هاتگرام و حذف این اپلیکیشن ها از طرف گوگل

جاسوسی تلگرام طلایی و هاتگرام و حذف این اپلیکیشن ها از طرف گوگل

روز گذشته گوگل پیغامی مبنی بر جاسوسی تلگرام طلایی و هاتگرام به کاربران اندروید خود که این دو اپلیکیشن را نصب کرده اند ارسال نمود. جزییات اعلام جاسوسی تلگرام طلایی و هاتگرام از طرف...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي