بخوانید از تاثیر جوراب بر سلامت پا

بخوانید از تاثیر جوراب بر سلامت پا

با روی کار آمدن کفشهای جدید که برای زیبایی بهتر افراد می بایست جوراب نپوشند! متاسفانه در چند سال گذشته خیلی از افراد سلامت خود را فدای مد می کنند که یکی از آنها...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي