درخواست جواد یساری از مسئولین

درخواست جواد یساری از مسئولین

جواد یساری که بر خلاف خواننده های دیگر به خارج کشور مهاجرت نکرد ، در حالی که همچنان دوران ممنوع الفعالیتی خود را طی می کند درخواست کرد که اجازه دهند در چارچوب قوانین...

جواد یساری : بعد مرگم مجوز می دهند

جواد یساری : بعد مرگم مجوز می دهند

جواد یساری : بعد مرگم مجوز می دهند جواد یساری یکی از شمایل موسیقی کوچه بازاری ایران است. یساری که در دهه ۵۰ برای خود بروبیایی داشت در سالهای بعد از انقلاب هیچ گاه...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي