چگونه از گرفتگی گردن جلوگیری کنیم؟

اگر همیشه با گردنتان مشکل دارید و مدام در این ناحیه گرفتگی حس می کنید هر روز این تمرینات پیشنهادی کیت ریچ را انجام دهید تا ماهیچه های گردنتان تقویت شود. چند حرکت برای...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي