مردی که همسرش را بخاطر خیانت در باغ کشت

مردی که همسرش را بخاطر خیانت در باغ کشت

مردی که با شنیدن حرف همسایه ها و بدون دلیل و مدرک احساس می کرد همسرش به وی خیانت کرده او را کشت! مرد ۴۰ ساله چند سال قبل همراه همسرش از اسفراین به...

اگر همسرتان به شما خیانت کرده است حتما بخوانید

اگر همسرتان به شما خیانت کرده است حتما بخوانید

این مطلب را برای آن دسته از کسانی که به آن ها خیانت شده است در نظر گفته ایم. پس اگر همسرتان به شما خیانت کرده است بخوانید. خیانت های زناشویی جزء یکی از...

روش هایی برای خوشبخت بودن با همسرتان

روش هایی برای خوشبخت بودن با همسرتان

روش هایی برای خوشبخت بودن با همسرتان  درحالیکه هیچ گوی شیشه ای قادر نیست پیش بینی کند که آیا زوج ما همیشه به ما وفادار می ماند یا نه اما عواملی وجود دارند که...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي