جسد خبرنگار شبکه خبر در منا پیدا شد

جسد خبرنگار شبکه خبر در منا پیدا شد

پیکر سیدحمیدرضا حسینی خبرنگار شبکه خبر که پیش از این همراه با پیکر جانباختگان به ایران تحویل داده نشده بود امروز پنجشنبه ۱۶ مهر ماه شناسایی شد. شبکه خبر به نقل از سعید اوحدی...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي