جدید ترین قوانین مصوب درباره مهریه چیست

جدید ترین قوانین مصوب درباره مهریه چیست

قوانین مصوب درباره مهریه ازدواج در ایران پیرو سنت ها و آئین های مشخصی انجام می گیرد. یکی از آئین هایی که می توان در ارتباط با ازدواج به آن اشاره کرد، مهریه است....

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي