قلب ایران خودرو ایستاد ، تولید روزانه زیر ۱۰۰۰ خودرو

قلب ایران خودرو ایستاد ، تولید روزانه زیر ۱۰۰۰ خودرو

پس از تداوم کمپین نخریدن خودروی صفر توسط مردم ایران خودرو مجبور شد تولید روزانه خود را به زیر ۱۰۰۰ خودرو روزانه برساند. ک مقام مسئول در صنعت خودرو در گفت وگو با تسنیم،...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي