8 هزار خوزستانی دچار تنگی تنفس شدند

8 هزار خوزستانی دچار تنگی تنفس شدند

باران اسیدی برای بیش از ۸ هزار خوزستانی مشکل تنفسی ایجاد کرد حکایت پیامدهای اولین باران پاییزی، بار دیگر در اهواز تکرار شد و هزاران نفر طی دو روز راهی بیمارستانها شدند. طی روزهای...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي