تاریخچه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

تاریخچه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

یکی از سازمان های دولتی ایران سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می باشد. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در سال ۸۲ تاسیس شد و تاکنون در حال ادامه فعالیت است. یکی از...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي