مقایسه جالب دانش آموزان قدیم و جدید

مقایسه جالب دانش آموزان قدیم و جدید

همانطور که می دانید دانش آموزان دهه ۶۰ و ۷۰ با دانش آموزان دهه اخیر بسیار تفاوت دارند. گهر در این بخش به مقایسه جالب دانش آموزان قدیم و جدید می پردازد. مقایسه جالب...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي