تعبیر خواب کشتن ، تعبیر کشتن در خواب

تعبیر خواب کشتن ، تعبیر کشتن در خواب

تعبیر خواب کشتن و یا تعبیر کشتن در خواب کشتن، قتل و دیدن اینگونه موارد در خواب‌ به تعبیر معبر اسلامی رسیدن سود و منفعت به شخصی است که کشته شده است. در کتاب فرهنگ...

تعبیر خواب گشتن ، تعبیر گشتن در خواب

تعبیر خواب گشتن ، تعبیر گشتن در خواب

تعبیر خواب گشتن و یا تعبیر گشتن در خواب این رویا معمولا به تلاش برای یافتن اشاره می‌کند. شیوه گذشته زندگی – مانند میل به دوران گودکی و عدم مسئولیت‌های آن، یافتن دوستی از...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي