تعبیر خواب ماشین ، تعبیر دیدن ماشین در خواب

تعبیر خواب ماشین ، تعبیر دیدن ماشین در خواب

تعبیر خواب ماشین ، تعبیر دیدن ماشین در خواب به گفته کتاب فرهنگ تفسیر رویا اتومبیل اشاره به غرایزی که محرک شما هستند، غرایز جسمانی، جاه طلبی، احساس شکست، هر آن چه که شما...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي