تعبیر خواب قالی ، تعبیر دیدن قالی در خواب

تعبیر خواب قالی ، تعبیر دیدن قالی در خواب

تعبیر خواب قالی و یا تعبیر دیدن قالی در خواب درباره تعبیر خواب قالی منوچهر مطیعی تهرانی (تعبیر گر معاصر) می‌گوید که بایستی بین فرش و قالی در خواب تفاوت قائل شویم زیرا تفسیر و دیدن...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي