تعبیر خواب فندق ، تعبیر خوردن فندق در خواب

تعبیر خواب فندق ، تعبیر خوردن فندق در خواب

تعبیر خواب فندق و تعبیر خوردن فندق در خواب معبرین اسلامی به مانند مطیعی تهرانی دیدن فندق در خواب را بسیار نیکو می‌دانند همچنین معبرین غربی نیز فندق را سمبل تعطیلات، تفریح و سرگرمی...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي