تعبیر خواب تازیانه ، خواب تازیانه دیدن

تعبیر خواب تازیانه ، خواب تازیانه دیدن

تعبیر خواب تازیانه و یا تعبیر دیدن خواب تازیانه خوردن تازیانه در گذشته یک وسیله جنگی و تدافعی بوده و هر جنگجوی سوارکاری یک تازیانه داشت که به سبک و روش خودش می بست...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي