X بستن تبلیغات
آپلود عکس
تعبیر خواب باغچه ، خواب باغچه دیدن

تعبیر خواب باغچه ، خواب باغچه دیدن

تعبیر خواب باغچه و یا تعبیر دیدن باغچه در خواب باغ و باغچه در رویا نشانه‌ای از افکار درونی و تخیل فرد بیننده خواب است. روان، روح یا ویژگی‌های شخصیتی و شخصی رویابین، محیط رشد و...

تعبیر خواب باغ

تعبیر خواب باغ

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق دیدن باغ در خواب بر هفت وجه بود. اول: زن خوب، دوم: فرزند نیک، سوم: عیش خوش، چهارم: مال، پنجم: بلندی، ششم: شادی، هفتم: کنیزک. و باغ...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي