تست هوش جالب برای کسانی که فکر می کنند باهوشند!

تست هوش جالب برای کسانی که فکر می کنند باهوشند!

در ادامه یک تست هوش جالب برای کسانی که فکر می کنند باهوشند را منتشر می کنیم. در این معما یک سری شماره داریم: ۷۷،۶۰،۴۵،۳۲،؟ عدد بعد را شما باید حدس بزنید. این معما...

یک معمای ریاضی جالب

یک معمای ریاضی جالب

یک معمای ریاضی جالب   معما : هر یک از مربع ها و دایره ها نمایانگر ارقامی هستند. آیا می توانید حاصلضرب مذکور را رمزگشایی کنید؟ توجه کنید: هر یک از دایره ها نمایانگر...

تست هوش ریاضی برای افراد باهوش

تست هوش ریاضی برای افراد باهوش

تست هوش ریاضی برای افراد باهوش در این نوع تست هوش های ریاضی شما باید با توجه به اشکال ابتدایی، رابطه ی منطقی و یکسان بین اشکال را بدست آورید و سپس با توجه...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي