لحظه تحویل سال ۱۴۰۰ چه ساعتی است ؟

لحظه تحویل سال ۱۴۰۰ چه ساعتی است ؟

کم کم به روزهای زیبای بهار نزدیک می شویم ؛ روزهای خوبی که همیشه در کنار عزیزانمان سپری می شد .اما نوروز امسال با سالهای قبل کمی متفاوت است و باید برای جلوگیری از...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي