با تجمع های غیرقانونی دلواپسان برخورد می شود

دلواپسان که این روزها برای خود خبرساز می شوند باید مواظب باشند چرا که با تجمع های غیرقانونی ها آنها برخورد جدید و شدیدی لحاظ خواهد شد  حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور در خصوص...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي