تبلیغات عجیب انتخاباتی از رژ لب صورتی تا حضور جناب خان

تبلیغات عجیب انتخاباتی از رژ لب صورتی تا حضور جناب خان

تبلیغات عجیب انتخاباتی این روزها هم ناراحت کننده هستند و هم خنده دار ، تبلیغ های زشتی که به هر نحو می خواهند رای مردم را بگیرند! انجام تبلیغات انتخاباتی در زمان قانونی که...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي