معرفی و تاریخچه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی

معرفی و تاریخچه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی یکی از سازمان های دولتی در ایران است. این سازمان در سال ۱۳۵۹ به دستور امام خمینی (ره) تاسیس شد. برای آشنایی با تاریخچه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی این بخش...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي