آشنایی با رشته مهندسی تاسیسات ساختمان

آشنایی با رشته مهندسی تاسیسات ساختمان

رشته مهندسی تاسیسات ساختمان یکی از رشته های زیر شاخه رشته مهندسی است که به دو قسمت تقسیم می شود: رشته مهندسی تاسیسات مکانیکی و رشته مهندسی تاسیسات الکتریکی. اگر قصد تحصیل در این...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي