آشنایی با تاریخچه سینما ایران قبل و بعد از انقلاب

آشنایی با تاریخچه سینما ایران قبل و بعد از انقلاب

سینما در ایران به دو بخش سینمای قبل از انقلاب و سینمای بعد از انقلاب تقسیم می شود که هر کدام با یکدیگر تفاوت های بسیار زیادی دارند. گهر در این بخش در مورد...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي