بازیگر شدن محمد حسین لطیفی کارگردان!

بازیگر شدن محمد حسین لطیفی کارگردان!

جزییات خبر بازیگر شدن محمد حسین لطیفی کارگردان را در ادامه می خوانید محمد حسین لطیفی که به عنوان مشاور پروژه در سریال «پیکسل» حضور داشت، در آخرین روزهای تصویربرداری فاز اول ، به...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي