آزاده نامداری مجددا بخاطر فحاشی ها از اینستاگرام رفت

آزاده نامداری مجددا بخاطر فحاشی ها از اینستاگرام رفت

در ابتدای این مطلب لازم است بگویم ، امیدوارم ، امیدوارم و همچنین امیدوارم روزی برسد بتوانیم به هم توهین نکنیم ، فحاشی نکنیم آن هم بخاطر کار و رفتاری که اصلا به ما...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي