یادگیری زبان دوم برای بچه ها!

یادگیری زبان دوم برای بچه ها!

یادگیری زبان دوم برای بچه ها!  پاسخ کوتاه این پرسش یک جمله است: «چون زبان مادری کمتر حواسشان را پرت می‌کند.» بنابراین برای یاد گرفتن زبان، هر چه زودتر اقدام کنید بهتر است. اریک...

ارزش هایی که باید به بچه ها آموخت

ارزش هایی که باید به بچه ها آموخت

بچه‌ها مثل اسفنج می‌مانند. نگاه می‌کنند و هر چه که در محیطشان باشد را جذب می‌کنند، مخصوصا از طریق دیداری و شنیداری. اکثر کلمات و رفتارهای آنها ناشی از تقلید از والدینشان  یا بزرگترهای...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي