شهید دانایی فر حلالمان کن ( چند خطی برای مدافع مرزهای وطنم )

شهید دانایی فر حلالمان کن ( چند خطی برای مدافع مرزهای وطنم )

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺷﺐ ﺩﺭﺳﺖ ﺩﺭ ﺩﻗﺎﯾﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺭﺳﺎ ﻭ ﺭﺋﺎﻝ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺍﺳﺘﺎﺭﺕ ﺯﺩﻥ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﺷﺎﯾﯽﺗﺮﯾﻦ ﺩﻭﺋﻞﻫﺎﯼ ﻗﺮﻥ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ، ﺧﺒﺮﯼ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺳﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﻭ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪﺻﻔﺤﻪ ﻣﯽﭼﺮﺧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺪ ﺩﻝ ﺭﺍ ﭘﺎﺭﻩ ﻣﯽﮐﺮﺩ...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي