زمان مناسب برای بچه دار شدن

زمان مناسب برای بچه دار شدن

زمان مناسب برای بچه دار شدن بچه می خواهی برای چه؟ راحت زندگی ات را بکن!بچه یعنی دردسر،بچه یعنی مخارج بالا،یعنی تمام شدن روزهای خوشی،عجله نکنید،معنی دیگری هم دارد. زمان بچه دار شدن پیرامون...

دلایل اشتباه برای بچه دار شدن

دلایل اشتباه برای بچه دار شدن

دلایل اشتباه برای بچه دار شدن داشتن فرزند روابط، فعالیت های روزمره، شغل، وضعیت مالی و به طور کلی سبک زندگی شما را تغییر خواهد داد. به همین دلیل قبل از بچه دار شدن،...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي