به تاخیر انداختن انزال در مردان

به تاخیر انداختن انزال در مردان

به تاخیر انداختن انزال در مردان پرسش : بهترین راه برای یادگیری به تاخیر انداختن انزال مردانه در هنگام آمیزش چیست؟ من تقریبا ۳۰ثانیه بعد از دخول به اوج لذت می‌رسم . می خواهم...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي