زمان غسل شب احیا + آموزش غسل شب قدر

زمان غسل شب احیا + آموزش غسل شب قدر

انجام غسل شب احیا در زمان مشخص غسل شب احیا یکی از مستحباتی است که انجام آن در بسیاری از کتب دینی مورد سفارش قرار گرفته است. انجام این غسل به منزله انجام مقدمات...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي