هزینه نگهداری بند ناف

هزینه نگهداری بند ناف

هزینه نگهداری بند ناف پیوند خون بند ناف،انقلابی  در عرصه خدمات پزشکی  است که در ارتقای سطح سلامت جامعه بدست آمده است. هزینه نگهداری خون بند ناف نوزاد خون بند ناف را می توان برای...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي