بریتانیا و انگلیس چه تفاوتی با هم دارند؟

بریتانیا و انگلیس چه تفاوتی با هم دارند؟

شاید تا به حال به ذهن شما هم آمده باشد که تفاوت بریتانیا و انگلیس در چیست؟ اصلا با هم تفاوتی دارند یا یکی هستند؟ گهر در این بخش در مورد تفاوت های بریتانیا...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي