کمک به نوعروس ها با آبروریزی!

کمک به نوعروس ها با آبروریزی!

 کمک به نوعروس ها با آبروریزی! اگر با دست راستت به کسی کمکی کردی ، به گونه ای این کار را انجام بده که دست چپ خودت از آن خبردار نشود. این  یک آموزه...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي