علت غیبت برد پیت در مراسم اسکار

علت غیبت برد پیت در مراسم اسکار

علت غیبت برد پیت در مراسم اسکار چه بود؟ در ادامه این مطلب سایت گهر مطالبی در همین مورد می خوانید برد پیت ازحضور در مراسم اسکار بازماند چون مشغول پرداختن به سرگرمی جدیدش...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي