این بحران ها جهان را تهدید می کند

سه بحرانی که جهان را بشدت تهدید می کند را بشناسید واحد مرکزی خبر: یان برمر رییس گروه اورآسیا گفت: کاهش بهای نفت و تنش در منطقه، عربستان را در وضعیتی بسیار دشوار قرار...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي