تصمیمات مهم بایدن در مورد برجام

تصمیمات مهم بایدن در مورد برجام

توضیحات جدیدی درباره سیاست جو بایدن در خصوص بازگشت به برجام توسط یکی از منابع نزدیک وی ارائه شده است که در ادامه میخوانید تصمیمات مهم بایدن در مورد برجام یک منبع نزدیک به...

تصمیم بایدن درباره ایران چیست؟

تصمیم بایدن درباره ایران چیست؟

جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیروز شد . اما هدف ها و برنامه های بایدن برای ایران چیست ؟ سرنوشت برجام چه می شود ؟ در ادامه شرح خبر را بخوانید تصمیم...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي