تبریک روز آزادگان

تبریک روز آزادگان

۲۶ مرداد و تبریک روز آزادگان و بازگشت پرستوها به میهن را گرامی میداریم و به همه ی اسیران جنگ تحمیلی بخاطر استقامت و بردباری شان در روزهای سخت زنده باد میگوییم. تبریک روز...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي