اعتصاب بازار تهران

اعتصاب بازار تهران

اعتصاب بازار تهران بدلیل نوسانات عجیب ارز بالاخره بازار تهران تعطیل شد با تورم دو برابر ارز در عرض هفته ی گذشته و عدم همکاری دولت در این خصوص، امروز کلیه بازارهای تهران تعطیل...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي