اکران فیلم رستاخیز فقط یک شرط دارد!

اکران فیلم رستاخیز فقط یک شرط دارد!

همانطور که می دانید مدتی است که رستاخیز با مشکل اکران مواجه شده است. اما به تازگی شرط اکران این فیلم را اعلام کرده اند. در این مطلب شرط اکران فیلم رستاخیز را برای...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي