X بستن تبلیغات
اوتیسم و اضطراب اجتماعی چه تفاوتی دارند؟

اوتیسم و اضطراب اجتماعی چه تفاوتی دارند؟

اوتیسم بیماری که فرد را دچار یک اضطراب مفرط می کند و در تصمیم های ناخوداگاه فرد شریک می شود! اوتیسم و اضطراب اجتماعی چه تفاوتی دارند؟ تفاوت بین اوتیسم و اضطراب اجتماعی آمار...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي