تغییرات در زندگی

تغییرات در زندگی

تغییرات در زندگی غرق شدن در زندگی روزمره فوق العاده کارساده‌ای است. از مدرسه فارغ التحصیل می‌شویم، ازدواج می‌کنیم، خانواده تشکیل می‌دهیم، و جایی در آن میان، آنقدر سرگرم زندگی که تصادفا روی سرمان...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي