بازیگران ایرانی از حادثه فرودگاه استانبول جان سالم به در بردند

بازیگران ایرانی از حادثه فرودگاه استانبول جان سالم به در بردند

سه بازیگر ایرانی از حمله تروریستی در استانبول جان سالم به در بردند ریمارامین فر , امیرحسین رستمی و مهران احمدی که ساعاتی قبل در فرودگاه اتاتورک حضور داشتند پیش از حمله تروریستی به این فرودگاه که بیش...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي