بسیار آموزنده : سه گانه های زندگی

بسیار آموزنده : سه گانه های زندگی

Three things in life that are never certainسه چیز در زندگی پایدار نیستند Dreamsرویاها Successموفقیت ها Fortuneشانس Three things in life, once gone never come backسه چیز در زندگی قابل برگشت نیستند Timeزمان Wordsگفتار...

ضرب المثل های انگلیسی با ترجمه فارسی

ضرب المثل های انگلیسی با ترجمه فارسی

ضرب المثل های انگلیسی با ترجمه فارسی /English proverbs with Persi   ضرب المثل های مربوط به تکبر و تواضع  Humility is a great ladder of highness فروتنی نردبان بزرگی است؛ از تواضع بزرگوار...

معنی کلمات انگلیسی به سبک یک گرافیست

معنی کلمات انگلیسی به سبک یک گرافیست

گرافیست هندی آرون راج با استفاده از قدرت تایپوگرافی کلمه های انگلیسی با معنی آن ها را به تصویر کشیده است. این روش برای یادگیری کلمات جدید از طریق تصاویر است که به آسانی قابل درک...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي