قدرت “نه گفتن” را به کودکان خود بیاموزید

قدرت “نه گفتن” را به کودکان خود بیاموزید

برای افزایش اعتماد به نفس کودکان ، لازم است از همان دوران کودکی قدرت نه گفتن را به آنها آموزش دهید . اما علم روانشناسی در این خصوص چه پیشنهاداتی برای خانواده ها دارد...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي